4

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea: OSA)

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea: OSA) เป็นภาวะความผิดปกติอย่างหนึ่งของการหายใจที่เกิดขึ้นระหว่างนอนหลับ เป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดความผิดปกติอื่นตามมาจนถึงเสียชีวิตได้ พบได้ในทุกอายุ โดยมักจะพบมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง หรือกลุ่มคนที่น้ำหนักตัวมาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่สังเกตถึงความผิดปกติในขณะหลับของตนเอง บ่อยครั้งที่ผู้พบความผิดปกติเป็นคู่สมรสหรือคนใกล้ชิด อาการของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ นอนกรน หยุดหายใจในขณะหลับ ตื่นขึ้นมาเพราะหายใจแรง, สำลัก หรือหายใจติดขัดหรือไม่ ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเจ็บคอและปากแห้ง นอนเตะขาไปมาในขณะหลับ รู้สึกกระสับกระสายจนต้องการขยับขา ในขณะที่นอนเฉยๆ ช่วงกลางคืน ละเมอเดิน ฝันร้าย ฝันผวา ละเมอพูด ละเมอทานอาหาร ออกท่าทางขณะฝัน นอนตกเตียง อาการชัก / ชักขณะหลับ นอนกัดฟัน หากคุณมีอาการเหล่านี้ แปลว่าคุณกำลังเสี่ยงกับภาวะความผิดปกติอย่างหนึ่งของการหายใจที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และอาจทำให้เกิดความผิดปกติอื่น ๆ ตามมาจนอาจเสียชีวิตได้ แพทย์อาจจะให้คุณเข้าตรวจสุขภาพการนอนหลับในการช่วยวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โดยจะบันทึกการหายใจและการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายขณะคุณกำลังนอนหลับ ทางเลือกการรักษา การปรับพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ การลดน้ำหนักตัว โดยการควบคุมอาหาร ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการใช้ยานอนหลับ ปรับท่านอนเป็นท่านอนตะแคงจะช่วยให้อาการลดลง หลีกเลี่ยงภาวะอดนอน […]

pumper2500

October 18, 2020