2

การนอนหลับกับศาสตร์แผนจีน

การนอนหลับ ถือเป็นกระบวนการทางสรีรวิทยาพื้นฐานตามธรรมชาติ ที่สอดคล้องตามจังหวะหรือนาฬิกาทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต เพื่อไปซ่อมแซมและฟื้นฟูหน้าที่การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายให้เจริญเติบโต แข็งแรงเป็นปกติ          ศาสตร์การแพทย์แผนจีน กล่าวว่า กลไกการตื่นและนอนหลับเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของอินและหยาง กล่าวคือ อินเพิ่มขึ้นมากจะทำให้นอนหลับ หากหยางเพิ่มขึ้นมากจะทำให้ตื่น (阴气盛则寐 (入眠),阳气盛则寤 (醒来) คัมภีร์โบราณของการแพทย์แผนจีน “หลิงซู” มีการระบุถึงวิถีการนอนหลับเพื่อสุขภาพเอาไว้ว่า  《灵枢》 “人与天地相参也,与日月相应也”“มนุษย์อยู่ร่วมฟ้าดิน เป็นหนึ่งเดียวแปรเปลี่ยนสอดคล้องกับดวงอาทิตย์และพระจันทร์” หมายถึง จักรวาลภายนอกและภายในร่างกายของเรานั้นเป็นหนี่งเดียว มีเพียงการดำเนินชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติเท่านั้น จึงเป็นหนทางแห่งการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ความต้องการในการนอนหลับของคนเราจึงขึ้นอยู่กับช่วงอายุ ยิ่งอายุน้อยยิ่งต้องนอนหลับมาก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วระยะเวลาหรือจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการนอนที่เหมาะสมสำหรับวัยผู้ใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 7 – 8 ชั่วโมงต่อวัน ช่วงอายุ เวลานอนที่หมาะสม(ชั่วโมง) ทารกแรกเกิด วัย 0-3 เดือน 14 – 17 ทารก วัย 4-11 เดือน 12 – 15 วัยหัดเดิน อายุ 1-2 ขวบ 11 […]

pumper2500

October 18, 2020