แบตเตอรี่สำหรับกล้อง Reolink Rechargeable Battery For Argus 2

$3,021.00

Description

Reolink Rechargeable Battery for Argus 2 เป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ และ สามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่านทางปลั๊กไฟ หรือ แผงโซล่าร์เซลล์ ของ Reolink เหมาะสมสำหรับ Reolink Argus® 2 และ Reolink Argus® Pro Compatibility Reolink Argus® 2 Reolink Argus® Pro

Additional information

Weight 0.5 kg