อุปกรณ์สร้างกำแพงเสมือนสำหรับหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roomba Part 900 Series,Virtual Wall 2 Pcs/Pack

$5,510.00

Description

อุปกรณ์สร้างกำแพงเสมือน หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ Roomba – 2 ชิ้น/แพค Compatibility Supported products Roomba® 980

Additional information

Weight 0.5 kg