ตอนที่ 800 ซีรีส์ Xlife แบตเตอรี่

$6,745.00

Description

แบตเตอรี่ สำหรับ iRobot Roomba Compatibility Supported products Roomba®531, Roomba 605 & Braava jet 240, Roomba® 620, Roomba®650, Roomba®760, Roomba®765, Roomba®780, Roomba® 870, Roomba® 880, Roomba® 776p, Scooba®450

Additional information

Weight 0.3 kg