IMI เครื่องซักผ้าแบบพกพาขนาดเล็กเท่าเม้าส์

฿5,400.00
พร้อมส่ง
รหัสสินค้า
P1849

รายละเอียดสินค้า IMI เครื่องซักผ้าแบบพกพาขนาดเล็กเท่าเม้าส์

คุณจำเสื้อผ้าที่เสียหาย เครื่องประดับที่หลุดไปกับเครื่องซักผ้าไหม ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป เมื่อคุณมีเครื่องซักผ้าแบบพกพาขนาดเท่าเม้าส์!! คุณจำเสื้อผ้าที่เสียหาย เครื่องประดับที่หลุดไปกับเครื่องซักผ้าไหม ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป เมื่อคุณมีเครื่องซักผ้าแบบพกพาขนาดเท่าเม้าส์!!

เครื่องซักผ้าแบบพกพาขนาดเท่าเม้าส์ เป็นเทคโนโลยีการทำความสะอาดรุ่นใหม่ ที่อ่อนโยนต่อผ้า และขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างล้ำลึก โดยจะถูกทำความสะอาดผ่านคลื่นอัลตราโซนิก ทำให้น้ำนั้นแตกตัวมีโมเลกุลที่เล็กหลายล้านโมเลกุล จากนั้นใช้พลังทำความสะอาดด้วย อุณหภูมิและความดันสูง ที่จะทำให้ผ้าคุณไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด เพียงทิ้งไว้ 20-30 นาที เสื้อผ้าของคุณก็จะสะอาดเหมือนใหม่ เหมาะสำหรับนักเดินทาง นักธุรกิจ และบุคคลที่สนใจ ง่ายต่อการพกพาและการใช้งาน และที่สำคัญเครื่องนี้ใช้ทำความสะอาดวัตถุ เครื่องประดับ เลนส์ นาฬิกาและเครื่องมือทันตกรรมหรือเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดได้!.

หลักการทำงานของ Ultrasonic

ระบบ Ultrasonic เป็นระบบทำความสะอาดอุปกรณ์ ขนาดเล็กมาก หรืออุปกรณ์ที่มีซอกมุมที่ยากแก่การเข้าถึง

การทำความสะอาดด้วยระบบอัลตร้าโซนิก เป็นการนำคลื่นเสียงความถี่สูงอยู่ในช่วงความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถได้ยินโดยมีความถี่สูงกว่า 20 กิโลเฮิร์ทซ์ขึ้นไป ทำให้เกิดพลังงานปริมาณมหาศาล เมื่อส่งคลื่นอัลตร้าโซนิกผ่านของเหลว จะทําให้เกิดฟองอากาศ ขนาดเล็กจํานวนมหาศาล ซึ่งฟองอากาศเหล่านี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆ ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและความร้อน

เมื่อคลื่นอุลตร้าโซนิคปล่อยผ่านน้ำจะเกิดฟองอากาศมากมายซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเกิดการสั่น การสั่นและฟองอากาศจำนวนมากซ้ำๆจะทำให้เกิดความดันสูงซึ่งจะไปแยกให้สารเคมี ความสกปรกและสิ่งแปลมปลอมต่างๆ หลุดออกมาจากอุปกรณ์ที่เราทำความสะอาด

การทำให้เกิดคลื่นน้ำและฟองอากาศซ้ำแล้วซ้ำอีกในขนาดที่เล็กมาก ผลที่ได้คือ พลังงานมหาศาล ซึ่งจะสร้างพลังชะล้างได้อย่างสะอาดและเข้าถึงทุกซอกทุกมุม ทําให้สามารถชะล้างฝุ่นละออง คราบสกปรกในเสื้อผ้า และสารตกค้างในผักผลไม้ เช่น สารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างหมดจดสมบูรณ์ ซึ่งการล้าง ทําความสะอาดด้วยวิธีปกติไม่สามารถทําได้ จึงเป็นที่นิยมนํามาใช้ในทางการแพทย์ การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ การทดลองทางเคมี งานอุตสาหกรรม หรือใช้ในครัวเรือนทั่วไป

***หมายเหตุ ความสะอาดขึ้นอยู่กับคราบ ลักษณะเนื้อผ้า จำนวนผ้า และน้ำยาที่ใช้***

IMI เครื่องซักผ้าแบบพกพาขนาดเล็กเท่าเม้าส์
IMI เครื่องซักผ้าแบบพกพาขนาดเล็กเท่าเม้าส์ IMI เครื่องซักผ้าแบบพกพาขนาดเล็กเท่าเม้าส์

รายละเอียดสินค้า IMI เครื่องซักผ้าแบบพกพาขนาดเล็กเท่าเม้าส์

คุณจำเสื้อผ้าที่เสียหาย เครื่องประดับที่หลุดไปกับเครื่องซักผ้าไหม ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป เมื่อคุณมีเครื่องซักผ้าแบบพกพาขนาดเท่าเม้าส์!! คุณจำเสื้อผ้าที่เสียหาย เครื่องประดับที่หลุดไปกับเครื่องซักผ้าไหม ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป เมื่อคุณมีเครื่องซักผ้าแบบพกพาขนาดเท่าเม้าส์!!

เครื่องซักผ้าแบบพกพาขนาดเท่าเม้าส์ เป็นเทคโนโลยีการทำความสะอาดรุ่นใหม่ ที่อ่อนโยนต่อผ้า และขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างล้ำลึก โดยจะถูกทำความสะอาดผ่านคลื่นอัลตราโซนิก ทำให้น้ำนั้นแตกตัวมีโมเลกุลที่เล็กหลายล้านโมเลกุล จากนั้นใช้พลังทำความสะอาดด้วย อุณหภูมิและความดันสูง ที่จะทำให้ผ้าคุณไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด เพียงทิ้งไว้ 20-30 นาที เสื้อผ้าของคุณก็จะสะอาดเหมือนใหม่ เหมาะสำหรับนักเดินทาง นักธุรกิจ และบุคคลที่สนใจ ง่ายต่อการพกพาและการใช้งาน และที่สำคัญเครื่องนี้ใช้ทำความสะอาดวัตถุ เครื่องประดับ เลนส์ นาฬิกาและเครื่องมือทันตกรรมหรือเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดได้!.

หลักการทำงานของ Ultrasonic

ระบบ Ultrasonic เป็นระบบทำความสะอาดอุปกรณ์ ขนาดเล็กมาก หรืออุปกรณ์ที่มีซอกมุมที่ยากแก่การเข้าถึง

การทำความสะอาดด้วยระบบอัลตร้าโซนิก เป็นการนำคลื่นเสียงความถี่สูงอยู่ในช่วงความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถได้ยินโดยมีความถี่สูงกว่า 20 กิโลเฮิร์ทซ์ขึ้นไป ทำให้เกิดพลังงานปริมาณมหาศาล เมื่อส่งคลื่นอัลตร้าโซนิกผ่านของเหลว จะทําให้เกิดฟองอากาศ ขนาดเล็กจํานวนมหาศาล ซึ่งฟองอากาศเหล่านี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆ ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและความร้อน

เมื่อคลื่นอุลตร้าโซนิคปล่อยผ่านน้ำจะเกิดฟองอากาศมากมายซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเกิดการสั่น การสั่นและฟองอากาศจำนวนมากซ้ำๆจะทำให้เกิดความดันสูงซึ่งจะไปแยกให้สารเคมี ความสกปรกและสิ่งแปลมปลอมต่างๆ หลุดออกมาจากอุปกรณ์ที่เราทำความสะอาด

การทำให้เกิดคลื่นน้ำและฟองอากาศซ้ำแล้วซ้ำอีกในขนาดที่เล็กมาก ผลที่ได้คือ พลังงานมหาศาล ซึ่งจะสร้างพลังชะล้างได้อย่างสะอาดและเข้าถึงทุกซอกทุกมุม ทําให้สามารถชะล้างฝุ่นละออง คราบสกปรกในเสื้อผ้า และสารตกค้างในผักผลไม้ เช่น สารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างหมดจดสมบูรณ์ ซึ่งการล้าง ทําความสะอาดด้วยวิธีปกติไม่สามารถทําได้ จึงเป็นที่นิยมนํามาใช้ในทางการแพทย์ การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ การทดลองทางเคมี งานอุตสาหกรรม หรือใช้ในครัวเรือนทั่วไป

***หมายเหตุ ความสะอาดขึ้นอยู่กับคราบ ลักษณะเนื้อผ้า จำนวนผ้า และน้ำยาที่ใช้***

ข้อมูลเพิ่มเติม
สี ไม่
แบรนด์ ไม่
น้ำหนัก 0.5000
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:IMI เครื่องซักผ้าแบบพกพาขนาดเล็กเท่าเม้าส์
Copyright © 2018 Pumpchishop.com, All rights reserved.