วิธีการสั่งซื้อ

็How to order

โอนเงินค่าสินค้าพร้อมส่งแนบสลิปหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทาง

FB : Pumpchishop /Inbox , Line@ : pumpchishop

หรือทำการชำระผ่าน PAYPAL ก็สะดวก

BBL
SCB